Menikö tunteisiin? Hyvä, niin pitikin.

Posted on huhti 15, 2019

Radio on ystävä, jota kuunnellaan

Jos jokin on nastaa, on se radiomainosten kirjoittaminen. Muutaman sanan shakki ja mahdollisuus matkustaa vaikka maailman ääriin. Ja kuulijoita riittää, kaupallinen radio tavoittaa yli 100:lla radiokanavalla lähes neljä miljoonaa suomalaista kuluttajaa useita kertoja viikossa. 

Radio koetaan inhimillisyytensä ansiosta henkilökohtaisena tunnemediana. Se on frendi, jonka kanssa hengataan. Kuuntelijalla on vahva emotionaalinen suhde radioon ja sitoutuminen oman rakkaan radioaseman mediasisältöön vahvistaa myös mainonnan vaikuttavuutta. Hyvin tehdyt mainokset koetaan osaksi henkilökohtaista ohjelmavirtaa, eikä niitä esimerkiksi televisiomainosten tapaan väistellä.

Radio on sähäkkä. Radiomainonnan selkeitä vahvuuksia ovat mahdollisuus nopeaan reagointiin ja tuotannon joustavuus. Parhaimmillaan kampanja käynnistyy jopa samana päivänä päätöksestä. Vieläpä kustannustehokkaasti. Kontaktihinnaltaan radiomainonta kestää erinomaisesti vertailua muiden medioiden kanssa.

Ajassa kiinni ja edelläkin

Kaupallinen radio on ollut edelläkävijöitä, kun markkinointi on muuntunut yhä enenevästi kohti vuorovaikutteista ja läsnä olevaa toimintaa. Tänä päivänä radion toiminnasta merkittävä osa on erilaista keskustelua kuluttajien kanssa esimerkiksi tapahtumien ja sosiaalisen median kautta. Radiokanavat ovat jatkuvassa ja tiiviissä yhteydessä kuuntelijoihinsa monella tavalla perinteisen kuuntelun lisäksi.

Kanava kohdilleen

Panostukset radiomainontaan ovat moneen muuhun mediaan verrattuna kasvaneet vuosi vuodelta. Radio toimii nykyään erittäin hyvin kohderyhmämediana ja maantieteellisen kohdistamisen ohella radiokanavien yleisöä voi tarkastella mm. ikäryhmien, arvojen ja asenteiden tai mediaympäristön näkökulmasta. Eri tavalla profiloitujen kanavien avulla radiomainonta on mahdollista kohdentaa erilaisille kohderyhmille, myös eri aikaan päivässä, eri päivinä tai jopa eri viikkoina.

Radio toimii erinomaisesti sekä itsenäisenä mainosvälineenä tai muiden medioiden rinnalla vahvana tukena. Radio on media, joka seuraa kuluttajaa kaikkialle, se on läsnä aamiaisella, liikenteessä, työpaikalla, kodin askareissa sekä vapaa-aikana tilanteissa, joissa monet muut mediat eivät tavoita kuluttajia. Radio ja netti viihtyvät yhdessä erinomaisesti ja radiomainos ohjaa kuluttajan erittäin tehokkaasti verkkoon.

Mikä parasta, tunnettu mainos muistetaan. 

Panosta loistavaan käsikirjoitukseen ja laadukkaaseen tuotantoyhtiöön. Ilman vaikuttavaa käsikirjoitusta ja sille henkeä luovaa tuotantoyhtiötä ei radioviestinnällä saada haluttua vaikutusta aikaiseksi. 

Meillä Dreamossa on vahva kokemus tuloksellisten radiomainosten kirjoittamisesta, sekä parhaat mahdolliset tuotantoyhtiöt tukena. Ota yhteyttä ja kerromme  lisää. Kuten sanottu, tätä hommaa tehdään innolla!

-Teemu

Pyydä radiomainosreferenssejämme

Lisää hyvää tietoa esimerkiksi Radiomedian sivuilta radiomedia.fi

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.